نقد و بررسی: HK-87 Assassin Droid – Retro Collection

Hasbro باید این نسخه را دریافت کند Assassin Droid HK-87 از مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل که در مجموعه قدیمی. (بیشتر….)

Assassin Droid HK-87

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

بررسی مقاله: HK-87 Assassin Droid – Retro Collection اولین بار در بایگانی معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-11-23-review-hk-87-assassin-droid-retro-collection/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-hk-87-assassin-droid-retro-collection

  میکی ماوس توسط آزوماماکوتو