Urban Aztec x Sideshow – Deadpool Collectible Bust

سایدشو یک بار دیگر با جسی هرناندز، با نام مستعار شهری آزتک، همکاری می‌کند تا خط نیم تنه‌های کلکسیونی شگفت‌انگیز با شخصیت‌های نمادین را ادامه دهد. تا اینجا ما بابا فت، دارث ویدر، پلنگ سیاه، ولورین، بتمن و ثور را داریم! جسی تمام فیلم ها و شخصیت های اصلی را پوشش می دهد و با Deadpool ادامه می یابد!

در حال حاضر تنها چیزی که به دست می آوریم پشت عاشق چیمیچانگا احیا کننده است، اما می دانید که جسی در این اتاق به دنبال آن رفت! ما امیدواریم که Sideshow اطلاعات بیشتری در مورد انتشار خود به اشتراک بگذارد!

منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/10/urban-aztec-x-sideshow-deadpool-collectible-bust.html

  شیر پروانه ای چیست ؟ روبی پمپ تفاوت شیرپروانه بدون فلنج با فلنج دار | کسری ساران