Teenage Mutant Ninja Turtles RC جدید از Funrise آماده عرضه است

باگ هارتسوک

باگ سردبیر اخبار The Toy Insider، The Pop Insider و The Toy Book است. آنها همچنین دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی هستند و در حال حاضر در حال مطالعه خواب در بندپایان هستند. زمانی که آنها نمی نویسند یا با موجودات کوچک کار نمی کنند، وقت خود را صرف خواندن رمان های علمی تخیلی، بازی های نقش آفرینی رومیزی یا پرتاب ، پروژه های خلاقانه روی دیوار می کنند. حشره یک بار کفال داشت و مخالف گرفتن دوباره آن نیست. با آنها تماس بگیرید یا در وب سایت آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

منبع: https://thetoyinsider.com/tmnt-cowabunga-skate-rc-launch/

  Universal Monsters Spawn Halo Monster Hyde DC Monster Force Marvel موارد بیشتری را انتخاب کنید!