Style and Glam On Unicorn یک کره ، فوق العاده و شیک است

در بازی شبیه سازی شروع کنید!

مقاله The Style and Glam On Unicorn Is a Fantastic, Fashioned Foal اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/style-and-glam-on-unicorn-review/

  چاک ای. پنیر و انجمن آمریکایی کودکان ناشنوا روز ملی ASL را جشن می گیرند