Stealth STEM Toys در NBC Providence

اسباب‌بازی‌های STEM بسیار سرگرم‌کننده هستند، بچه‌ها هم متوجه نمی‌شوند که در حال یادگیری هستند.

مقاله Stealthy STEM Toys در NBC Providence اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/stealthy-stem-toys-on-nbc-providence/

  این بازی جدید برای زبان آموزان جوان ذهن شما را *منفجر* خواهد کرد