Hasbro استراتژی شافلبورد را به آخرین بازی Monopoly آورده است

Monopoly Knockout هم اکنون در Walmart و سایر خرده فروشان بزرگ در تاریخ 1 ژانویه در دسترس است.

پست هاسبرو استراتژی ترکیبی را به آخرین بازی انحصاری می آورد اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/hasbro-monopoly-knockout-launch/

  سطل ، پاندا آتش سوزی 100% نرم