Abrams Books سال جدید را با سه داستان جدید با مضمون شخصیت آغاز خواهد کرد

کودکان می توانند داستان های جذابی درباره باب اسفنجی، پرنسس کیرا کیوی و مرد عنکبوتی بخوانند.

The post کتاب های آبرامز برای شروع سال جدید با سه داستان جدید با موضوع شخصیت اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/abrams-books-spring-2024-kids-books-launch/

  Player سرگرمی STEAM بدون پلاستیک را ارائه می دهد