4 قلم چاپی 3Doodler مبتنی بر STEM برای جرقه زدن خلاقیت

قلم پرینت سه بعدی مناسب را برای کودکان در تمام سنین پیدا کنید!

مقاله 4 قلم چاپی 3Doodler مبتنی بر STEM برای جرقه زدن خلاقیت اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/4-3d-printing-pens-for-kids-teens/

  با تلسکوپ Leapfrog Magic Adventures به ستاره ها برسید