کلاه‌های Denuo Novo Death Trooper برای پیش‌سفارش در دسترس هستند

Denuo Novo دو هدست جدید ارائه می دهد دزد یک برای پیش سفارش موجود است برای کشف کلاه ایمنی Death Trooper و Death Trooper Specialist کلیک کنید.

پست کلاه‌های Denuo Novo Death Tooper در دسترس برای پیش‌سفارش اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-06-22-denuo-novo-death-trooper-helmets-available-for-pre-order/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=denuo-novo-death-trooper-helmets-available-for-pre-order

  رتبه‌بندی جریان‌های Nielsen برای The Acolyte – هفته 3