کتاب Taraji P. Henson “شما می توانید یک دوست خوب باشید (مهم نیست!)” را به کتابخانه اضافه کنید.

سامانتا کانل

سامانتا یکی از ویراستاران The Toy Book، The Pop Insider و The Toy Insider است. او عاشق نوشتن، کاردستی، تماشای غرور و تعصب، و بازی با سگ شایان ستایشش، بید است. او از طرفداران Ravenclaw، Star Wars (شامل پیش درآمدها) و فارغ التحصیل Clemson است. او همچنین فکر می کند که او خاله مورد علاقه است.

منبع: https://thetoyinsider.com/add-taraji-p-hensons-book-you-can-be-a-good-friend-no-matter-what-to-the-bookshelf/

  با پیوستن به جنبش منابع یادگیری Playfluencer، روز جهانی بازی را گرامی بدارید