کاراکترهای «خیابان کنجد» را به روال قبل از خواب ماشین رویایی خود اضافه کنید

خانواده‌ها می‌توانند سه داستان الهام‌گرفته از «خیابان کنجد» را به مجموعه کتاب‌های Story Dream Machine خود اضافه کنند.

پست شخصیت های «خیابان کنجد» را به داستان خود اضافه کنید. The post روتین خواب ماشین رویا اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/add-sesame-street-characters-to-your-story-dream-machine-bedtime-routine/

  ویژه سال نو «محله دانیل ببر» از یک همسایه جدید استقبال می کند