پسر بزرگ توسط JC Rivera x UVD Toys

جی سی ریورا چیست؟ قهرمان خرس در فصل خارج از فصل؟ خنک کنید و از یک تکه پپرونی لذت ببرید. جدید پسر چاق اسباب‌بازی هنری وینیل از UVD Toys شخصیت نمادین ریورا را در حالت نشسته نشان می‌دهد و از یک برش لذت می‌برد. می تواند یک باشد مقدار کمی تحریف شده است، اما باید بیشتر از حلقه در زندگی وجود داشته باشد، درست است؟ ژست نشسته برای اجازه دادن به قهرمان برای استراحت در لبه قفسه کتاب یا مکان راحت دیگر عالی است.

THE پسر چاق اسباب‌بازی هنری وینیل (4 اینچی) برای پیش‌سفارش از UVD Toys در دسترس است 75 دلار و باید ارسال شود ژانویه 2024.

منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/11/chunky-boy-by-jc-rivera-x-uvd-toys.html

  بررسی تخصصی: کمپینگ Playmobil - The Toy Insider