ویژه سال نو «محله دانیل ببر» از یک همسایه جدید استقبال می کند

خوان کارلوس در حال بازدید از محله است!

مقاله ویژه سال نو ‘محله دانیل ببر’ از همسایه جدید استقبال می کند اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/daniel-tigers-juan-carlos-news/

  این کیت های پخت با مضمون باربی، STEM، هنر و آشپزی را ترکیب می کند