هوشمندترین اسباب بازی های STEM تعطیلات در کانال آب و هوا

هوشمندترین اسباب بازی های STEM در فصل تعطیلات.

مقاله هوشمندترین اسباب بازی های STEM تعطیلات کانال آب و هوا اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/the-holidays-smartest-stem-toys-on-the-weather-channel/

  بررسی: شکل‌های ویژه 4 (Ahsoka Tano (محاصره ماندالور)/R7-A7/CH-33P (ارزان)/RG-G1 (GG)) - TVC - بسته‌های چندگانه