نقد و بررسی: Chewbacca – TBS6 (P4) – ROTJ10

همانطور که انتظار می رفت، Hasbro دوباره بسته بندی شده است چوباکا از بازگشت چهلمین سالگرد جدی دو برابر. (بیشتر….)

چوباکا

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

بررسی مقاله: Chewbacca – TBS6 (P4) – ROTJ10 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-01-15-review-chewbacca-tbs6-p4-rotj10/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-chewbacca-tbs6-p4-rotj10

  کارگاه Sesame منابع سلامت روان را پس از لحظه رسانه های اجتماعی ویروسی به اشتراک می گذارد