نقد و بررسی: گارد سلطنتی امپراتور – TBS6 (ROTJ40)

THE گارد سلطنتی امپراطور این رقم فقط یک بسته بندی مجدد است اما هنوز پس از تقریباً شش سال فوق العاده به نظر می رسد. (بیشتر….)

گارد سلطنتی امپراطور

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

مقاله نقد و بررسی: گارد سلطنتی امپراتور – TBS6 (ROTJ40) اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-10-29-review-emperors-royal-guard-tbs6-rotj40/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-emperors-royal-guard-tbs6-rotj40

  اختصاصی: Ooh La La - Playmates Toys از مجموعه بازی Miraculous Ladybug Paris Heroez رونمایی کرد