نقد و بررسی: لوک اسکای واکر (آکادمی جدی) – مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل

بیایید به آخرین دسته از مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل ارقام بر اساس کتاب بابا فت. مرحله بعدی این است لوک اسکای واکر (آکادمی جدی). این یک نقاشی مجدد از همان مجسمه است بازگشت جدی تراز ، (بیشتر….)

لوک اسکای واکر (آکادمی جدی)

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

بررسی مقاله: لوک اسکای واکر (آکادمی جدی) – مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-01-07-review-luke-skywalker-jedi-academy-retro-collection/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-luke-skywalker-jedi-academy-retro-collection

  ZURU Mini-fies MasterChef در کپسول های مینی مارک جدید