فیلم‌های کوتاه «Piñata Smashlings» اکنون در یوتیوب هستند

این فیلم‌های کوتاه جدید اینجا پیش از سری انیمیشن هستند!

پست شورت‌های پینیاتا در حال حاضر در یوتیوب هستند اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/pinata-smashlings-animated-shorts-news/

  آرزوهای دیزنی را با خط اسباب بازی جدید Jakk Pacific محقق کنید