شخصیت‌های Sesame Street را با پادکست جدید «آماده، تنظیم، رول با المو» بشنوید

سامانتا کانل

سامانتا یکی از ویراستاران The Toy Book، The Pop Insider و The Toy Insider است. او عاشق نوشتن، کاردستی، تماشای غرور و تعصب، و بازی با سگ شایان ستایشش، بید است. او از طرفداران Ravenclaw، Star Wars (شامل پیش درآمدها) و فارغ التحصیل Clemson است. او همچنین فکر می کند که او خاله مورد علاقه است.

منبع: https://thetoyinsider.com/ready-set-ride-with-elmo-sesame-street-podcast-launch/

  Jason Freeny x Mighty Jaxx - آقای سادسی