سرگرمی آخر هفته: ویژه تعطیلات آیا دیگر بدترین چیز نیست؟

که به سرعت تشدید می شوند!

آره اتفاق می افتد…

چت کنید…و به یاد داشته باشید، قرار است سرگرم کننده باشد! لطفا هیچ کدام از اینها را جدی نگیرید!

به روز رسانی: اکنون تا 15 درصد … آیا می تواند تک رقمی شود؟ همانطور که یک نماد معروف فرهنگ پاپ می گوید: “جذاب کننده”!

سرگرمی بعد از آخر هفته: آیا تعطیلات خاص دیگر بدترین اتفاق تاریخ نیست؟ اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-06-14-weekend-fun-the-holiday-special-is-no-longer-the-worst-thing-ever/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=weekend-fun-the-holiday-special-is-no-longer-the-worst-thing-ever

  بنیاد اسباب‌بازی برندگان اسباب‌بازی سال و انتخاب مردم را معرفی کرد