سبک BAE: یک مجموعه عروسک با “روندهای چسبنده” بسازید!

بازی کلاسیک برای یکی از داغ‌ترین خطوط اسباب‌بازی جدید این فصل ارتقا پیدا می‌کند.

مقاله سبک BAE: یک مجموعه عروسک با “مدهایی که می چسبند” بسازید! اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/style-bae-roundup/

  بهترین اسباب بازی های مسافرتی در FOX 5 Las Vegas