در این فصل تعطیلات، یک هدیه سبزتر در آتلانتا نیوز اول بدهید

اسباب بازی های تعطیلات عالی برای سرگرمی و خوب برای سیاره.

پست این فصل تعطیلات، هدیه سبزتر در اخبار آتلانتا اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/this-holiday-season-gift-greener-on-atlanta-news-first/

  «Maker High» سرگرمی بازی را به درس‌های شیمی اضافه می‌کند