داغ ترین اسباب بازی های تعطیلات در استودیو 40 ساکرامنتو

آنچه در این فصل تعطیلات در Toyland ترند است.

مقاله داغترین اسباب بازی های تعطیلات در استودیو 40 ساکرامنتو اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/the-trendiest-toys-of-the-holidays-on-studio-40-sacramento/

  پینو // توکیو توسط Fools Paradise