جریان هواداران Marvel Legends دسامبر 2023 فاش شد

در اینجا افسانه های مارول که در جریان فان استریم هاسبرو امروز فاش شدند، آمده است.

بیوه قرمز

مارول استودیو دوباره منتشر می شود

هدف انحصاری سم ویلسون کاپیتان آمریکا

Hydra Captain America انحصاری برای Walmart

X-Men ’97 Wave 2

ست دو نفره Fan Channel Brood Wolverine/Lilandra

کانال هواداران + آمازون Sabretooth و Logan

سایلوک و ولورین (تاریخ بعدی)

تاکسیدو جو فیکسیت و لوگان

فرشته

اذیت ،

منبع: https://thefwoosh.com/2023/12/hasbro-marvel-legends-fanstream-dec-2023-reveals/

  این بازی‌های جدید آمادگی برای مدرسه از Briarpatch یادگیری را سرگرم‌کننده می‌کند