ترندهای برتر اسباب بازی در سال 2023: MOVIN’ AND GROOVIN’

این اسباب بازی ها به کودکان امکان حرکت، رقصیدن و فعال ماندن را می دهد.

مقاله ترندهای برتر اسباب بازی 2023: MOVIN’ AND GROOVIN’ اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/2023-top-toy-trends-active-toys/

  بررسی GI Joe Classified Mutt and Junkyard