بچه ها دوست دارند با پد گرمکن Squishmallows بغل شوند

Cam the Calico Cat اولین Squishmallows است که به یک پد گرم کننده تبدیل می شود و انتظار می رود شخصیت های بیشتری در سال آینده عرضه شوند.

مقاله بچه‌ها دوست دارند در مقابل پد گرمایشی Squishmallows استراحت کنند، اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/relatable-squishmallows-heating-pad-launch/

  اکنون کودکان می‌توانند با آجرهای لگو به خط بریل به زبان‌های جدید بازی کنند