بچه‌ها می‌توانند هر چیزی را که برای شروع یک پایه لیموناد نیاز دارند، در کیت جدید Me & the Bees تهیه کنند

این کیت پایه لیموناد از Fashion Angels و Me & the Bees همه چیزهایی را دارد که یک کودک برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک نیاز دارد. کیت شامل نمونه فنجان، چوب همزن، نی، پایه نمایشگر، برگه های برچسب، کتاب دستور غذا، پوستر منو، پوستر لوگو، نشانگر پاک ، خشک، گلدسته لیموناد، کارت ویزیت، کارت نظر، …

منبع: https://thetoyinsider.com/its-my-biz-lemonade-launch/

  اسباب بازی های داغ تعطیلات در NECN بوستون