بررسی: Phase II Clone Trooper – TBS6 (P4) – TCW14

سری سیاه (فاز چهارم) فاز دوم کلون سرباز این عدد ممکن است در بالای لیست آرزوهای شما نباشد، اما انتقال آن اشتباه بزرگی خواهد بود. این مدل جدید برای همه کلون های آینده است. (بیشتر….)

فاز دوم کلون سرباز

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

بررسی مقاله: Phase II Clone Trooper – TBS6 (P4) – TCW14 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2024-01-10-review-phase-ii-clone-trooper-tbs6-p4-tcw14/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-phase-ii-clone-trooper-tbs6-p4-tcw14

  بچه ها اکنون می توانند با آریل، تیانا و سیندرلا به عنوان دختر آمریکایی بازی کنند