بررسی: C1-940 – Droid Factory

شکل C1-940 Droid Factory و نام آن به ترتیب بر اساس Fantasia، Mickey Mouse و اکران سینمایی سال 1940 است. (بیشتر….)

C1-940

با تشکر از خواندن نظرات Research Droids: فصل 15!

بررسی مقاله: C1-940 – Droid Factory اولین بار در بایگانی معبد جدی ظاهر شد.

منبع: https://www.jeditemplearchives.com/2023-12-25-review-c1-940-droid-factory/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-c1-940-droid-factory

  بهترین اسباب بازی های متحرک کودکان در نمای Suncoast