با Penn & Teller Magic Lab VR استاد توهم شوید

“جادوی” واقعی این مجموعه این است که به کودکان کمک می کند تا اعتماد به نفس پیدا کنند!

The post تبدیل شدن به استاد توهمات با Penn & Teller’s Magic Lab VR اولین بار در The Toy Insider پدیدار شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/penn-amp-tellers-magic-lab-vr-review/

  ترندهای برتر اسباب بازی در سال 2023: KIDS @ HEART