با استیکرهای باربی جدید پانینی مقداری رنگ صورتی به مجموعه استیکرهای خود اضافه کنید

سامانتا کانل

سامانتا یکی از ویراستارهای The Toy Book، The Pop Insider و The Toy Insider است. او عاشق نوشتن، کاردستی، تماشای غرور و تعصب، و بازی با سگ شایان ستایشش، بید است. او از طرفداران Ravenclaw، Star Wars (شامل پیش درآمدها) و فارغ التحصیل Clemson است. او همچنین فکر می کند که او خاله مورد علاقه است.

منبع: https://thetoyinsider.com/enjoy-the-colorful-barbie-sticker-core-collection-from-panini/

  مجموعه جدید شغلی باربی سال زنان را در سینما جشن می گیرد