این فوق العاده است! این مجموعه بازی شگفت انگیز لیدی باگ پاریس قهرمان حماسی است!

این مرکز یک مجموعه گسترده Miraculous Heroez است که در تابستان امسال به فروشگاه‌ها راه پیدا می‌کند!

پست عالی است! این مجموعه بازی شگفت انگیز لیدی باگ پاریس قهرمان حماسی است! اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/miraculous-ladybug-paris-heroez-playset-news/

  نقد و بررسی Giant-Man and Wasp Two-Pack