این فاگلرهای الهام گرفته از TMNT بسیار زیبا و زشت هستند

Fugglers نسخه محدود جدیدی از ظاهر TMNT دارند!

The post This Fugglers الهام گرفته از TMNT خیلی بامزه و خیلی زشت هستند اولین بار در The Toy Insider پدیدار شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/teenage-mutant-ninja-turtles-fuggler-launch/

  10 سالگی "یخ زده" را با این محصول جادویی جشن بگیرید