اکشن را برای بازی با Maxx Action Vehicles بیاورید

نادیا ولیت

نادیا یکی از ویراستاران Adventure Media & Events است که در آنجا برای The Toy Book، The Toy Insider و The Pop Insider می نویسد. او دوست دارد با جوجه هایش بیرون باشد و همیشه آماده بازی با جنگا غول پیکر است. در اوقات فراغتش، می‌توانید او را با یک رمان اسرارآمیز ساندرا براون در هم بپیچید یا به مجله‌ی اسپلینگ بی نیویورک تایمز وسواس دارد، اگرچه، حقیقتاً، او ترجیح می‌دهد در هاگوارتز باشد.

منبع: https://thetoyinsider.com/sunny-days-entertainment-maxx-action-vehicles/

  نسخه 25 دسامبر 2023 ده پست وبلاگ برتر در TOYSREVIL (هفته گذشته)