اسباب بازی های داغ جدید سال در WGN شیکاگو

این اسباب بازی های داغ تعطیلات را تا زمانی که هنوز می توانید تهیه کنید.

مقاله Hot New Toys of the Year در WGN Chicago اولین بار در The Toy Insider ظاهر شد.

منبع: https://thetoyinsider.com/the-years-hot-new-toys-on-wgn-chicago/

  Teenage Mutant Ninja Turtles Masters of the Universe Marvel Legends DC plus!